Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

CIRC

 

EL JURAT, COMPOST PER JORDI JANÉ, LAIA ALZUETA, VICENT LLORCA, JOAN Ma. MINGUET I BET MIRALTA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE CIRC A LA

 

Compañía de Circo "eia",

 

per l’espectacle Capas, tot valorant el risc assumit en recerca i investigació circense