Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

LITERATURA CATALANA

 

EL JURAT, COMPOST PER DOLORS OLLER, DOLORS MIQUEL, ADA CASTELLS, FLAVIA COMPANY I JOSEP COTS, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA CATALANA A

 
Pagèsiques,

 

de Perejaume per la intensitat del seu pensament poètic i per la visió que l’experiència de la naturalesa aporta a la vida.