Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA

 

EL JURAT, COMPOST PER ALBERT GARCIA ESPUCHE, JOAQUIM ALBAREDA, CARME MOLINERO, RICARD VINYES I JOSÉ ENRIQUE RUIZ DOMENÈC, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA A

 
Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-2010),

 

de Saida Palou Rubio per la qualitat de la recerca i el seu caràcter interdisciplinar, per la bona factura literària i perquè es tracta d’un tema d’interès ciutadà.