Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

ARTS VISUALS

 

EL JURAT, COMPOST PER GLÒRIA PICAZO, BARTOMEU MARÍ, ROSA PERA, ANTONI ABAD I CATALINA SERRA, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’ARTS VISUALS A

 
Oriol Fontdevila i Txuma Sánchez,

 

pel compromís amb la creació emergent de la ciutat i per l’impuls als artistes joves a través de projectes de diferents formats desenvolupats a la Sala d’Art Jove al llarg del 2011.