Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Cultura

 

 

TEATRE

 

EL JURAT, COMPOST PER SALVADOR SUNYER, MARCOS ORDÓÑEZ, TONI CASARES, CARME PORTACELI I ANNA LIZARAN, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE TEATRE A

 
Pere Arquillué,

 

per la seva interpretació en les obres Primer amor de Samuel Beckett i Vida privada de Josep Maria de Sagarra.