Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Cultura

 

 

DANSA I CIRC

 

EL JURAT, COMPOST PER CESC CASADESÚS, JOAQUIM NOGUERO, TONI MIRA, ALICIA PÉREZ-CABRERO I BET MIRALTA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE DANSA I CIRC A

 
Mar Gómez,

 

per les representacions de Dios Menguante a La Villarroel, en el marc del cicle «Dansalona», i per la voluntat demostrada des de fa anys de comunicar amb un públic molt divers per mitjà de la dansa i l’humor.