Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Cultura

 

 

DISSENY, ARQUITECTURA I URBANISME

 

EL JURAT, COMPOST PER CARME PINÓS (PRESIDENTA), ZAIDA MUXÍ, DANIEL GIRALT-MIRACLE, MÒNICA GILI I ORIOL PIBERNAT, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE DISSENY, ARQUITECTURA I URBANISME A

 
BAAS Arquitectes,

 

per Can Framis de la Fundació Vila Casas, per haver creat un espai públic íntim en un context urbà desmembrat i en transformació, i per una encertada articulació entre el vell i el nou, sense caure en tòpics restauracionistes.

El Jurat ha volgut fer una Menció Especial a l’empresa Urbike, ‘al proposar una nova generació de bicicletes d’ús públic que supera els punts febles de la bicicleta convencional.

 
 

 

El lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona 2009 tindrà lloc el proper 15 de febrer al Teatre Lliure, en una cerimònia dirigida per Xavier Albertí.