Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Cultura

 

 

MÚSICA

 

EL JURAT, COMPOST PER CARLES SANTOS (PRESIDENT), JOAN ALBERT AMARGÓS, EVA VILA, ORIOL PÉREZ I MARIA LLADÓ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE MÚSICA A

 
Agustí Fernández,

 

per la totalitat de la seva obra concertística per la totalitat de la seva obra concertística i discogràfica al llarg del 2009. El Jurat també vol destacar el seu caràcter transversal posat al servei de les músiques improvisades.

 

 

El lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona 2009 tindrà lloc el proper 15 de febrer al Teatre Lliure, en una cerimònia dirigida per Xavier Albertí.