Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Cultura

 

 

LITERATURA CATALANA

 

EL JURAT, FORMAT PER DOLORS OLLER (PRESIDENTA), PERE BALLART, GEMMA LIENAS, GUILLEM TERRIBAS I PERE ROVIRA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA CATALANA A

 
Francesc Serés,

 

per l’obra Contes russos, editat per Quaderns Crema, i ha destacat la seva extraordinària construcció imaginativa, diversitat de registres, i sàvia combinació de lirisme i anàlisi social.

 
 

 

El lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona 2009 tindrà lloc el proper 15 de febrer al Teatre Lliure, en una cerimònia dirigida per Xavier Albertí.