Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Cultura

 

 

DANSA

 

EL JURAT, COMPOST PER FRANCESC CASADESÚS (PRESIDENT), JOAQUIM NOGUERO, TONI COTS, ALÍCIA PÉREZ-CABRERO I CATHERINE ALLARD, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI DE DANSA A

 
Toni Mira,

 

pel seu ampli treball educatiu i per la implicació com a creador en l’ampliació de les fronteres de la dansa en l’ŕmbit social, que s’ha concretat en els tallers realitzats i presentats el 2009 a Can Brians i Wad Ras, reflex d’una trajectňria professional de compromís amb la dansa.

 
 

 

El lliurament dels Premis Ciutat de Barcelona 2009 tindrà lloc el proper 15 de febrer al Teatre Lliure, en una cerimònia dirigida per Xavier Albertí.