Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Cultura

 

L'Ajuntament de Barcelona,  convoca anualment els Premis Ciutat de Barcelona amb l'objectiu de guardonar la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen. Les obres guardonades han de contribuir al desenvolupament del fet cultural i han d'estar integrades en el teixit ciutadà en el qual participen els creadors, les associacions, les institucions públiques i les indústries culturals.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Els guardonats reben una quantitat en metàl·lic, acompanyada d’un diploma on es recull el veredicte del jurat i un objecte recordatori del premi.

La forma d'elecció de les obres guardonades es fa a través d'un jurat integrat per cinc persones per a cadascun dels àmbits. L'Alcalde, a proposta del Comitè Executiu del Consell de la Cultura de Barcelona, designa als membres de cadascun dels jurats.