Premis Ciutat de Barcelona

Logotip del Ajuntament de Barcelona
Logotip del Institut de Cultura de Barcelona
Logo dels premis Ciutat de Barcelona 2007

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

EL JURAT, COMPOST PER PER RICARD GUERRERO (PRESIDENT),
FÀTIMA BOSCH, MARA DIERSSEN, GONZALO CASINO RUBIO
I JORDI SARGATAL, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA A

Raúl Méndez,

per la publicació de tres articles fonamentals per entendre
la regulació del procés de la meiosi. Raúl Méndez i els seus
col·laboradors han establert un nou mecanisme de control
temporal i espacial de l’expressió gènica, el qual pot determinar
regles per a la identificació bioinformàtica dels gens regulats
pels esmentats mecanismes de control.