Premis Ciutat de Barcelona

Logotip del Ajuntament de Barcelona
Logotip del Institut de Cultura de Barcelona
Logo dels premis Ciutat de Barcelona 2007

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA

EL JURAT, COMPOST PER JOSEP CASANOVAS (PRESIDENT),
CARME TORRAS, FRANCESC XAVIER GIL, MARC LLOVERAS
I JOSEP MIQUEL PIQUÉ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA A

Scytl Secure Electronic Voting SA,

per la creació i el desenvolupament d’una solució segura
aplicada a votacions electròniques. Aquest treball és un exemple
de col·laboració entre la universitat i l’empresa, i aporta respostes
davant dels nous reptes que ha d’afrontar la societat en matèria
de participació ciutadana. El jurat vol destacar la projecció
internacional d’aquest projecte, que situa Barcelona
com a capdavantera en aquest àmbit.