Premis Ciutat de Barcelona

Logotip del Ajuntament de Barcelona
Logotip del Institut de Cultura de Barcelona
Logo dels premis Ciutat de Barcelona 2007

INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA

EL JURAT, COMPOST PER RICARD GUERRERO (PRESIDENT), FÀTIMA BOSCH, GONZALO CASINO RUBIO, MARA DIERSSEN I ÓSCAR VILARROYA, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA A

Carles Lalueza-Fox,

del departament de Biologia Animal de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, per la seva valuosa investigació paleogenòmica dels neandertals per a la reconstrucció de la història evolutiva dels homínids.