Premis Ciutat de Barcelona

Logotip del Ajuntament de Barcelona
Logotip del Institut de Cultura de Barcelona
Logo dels premis Ciutat de Barcelona 2007

PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA

EL JURAT, COMPOST PER BORJA DE RIQUER (PRESIDENT), JOAQUIM ALBAREDA, CARME MOLINERO, MANEL RISQUES I JOSEP M. SALRACH, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI AGUSTÍ DURAN I SANPERE D’HISTÒRIA DE BARCELONA A

Víctor Hurtado,

pel llibre Els Mitjavila: Una família de mercaders a la Barcelona del s. xiv,
perquè permet comprendre millor l’origen de les grans famílies de mercaders, les seves xarxes de relacions i de negocis per la Mediterrània i l’Orient, les seves mentalitats i el seus costums, i la naturalesa de les relacions comercials amb la política de la ciutat i de la monarquia.