Premis Ciutat de Barcelona

Logotip del Ajuntament de Barcelona
Logotip del Institut de Cultura de Barcelona
Logo dels premis Ciutat de Barcelona 2007

EDUCACIÓ

EL JURAT, COMPOST PER CARME SALA (PRESIDENTA), ENRIC CALPENA, LLUÍS FILELLA, TERESA GUILLAUMES I FRANCESC IMBERNON, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’EDUCACIÓ A

Teresa Serra, del CEIP Collaso i Gil,

per la seva tasca com a mestra d’educació infantil amb nens i nenes de diversos països i en situacions socioeconòmiques desfavorides, en què ha aportat el seu bagatge, conjuntament amb l’equip de professionals de l’escola, vers la construcció d’un projecte educatiu inclusiu i multicultural. La seva trajectòria professional, i especialment durant el darrer any, va més enllà del que és el treball a l’aula, implicant les famílies i l’entorn en benefici de la convivència i la cohesió social d’un barri amb una gran diversitat.