Premis Ciutat de Barcelona

Logotip del Ajuntament de Barcelona
Logotip del Institut de Cultura de Barcelona
Logo dels premis Ciutat de Barcelona 2007

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA

EL JURAT, COMPOST PER MÀRIUS SERRA (PRESIDENT), FLÀVIA COMPANY, MIQUEL DE PALOL, XAVIER MORET I MANEL OLLÉ, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE LITERATURA EN LLENGUA CATALANA A

Pere Rovira,

per la novel·la L’amor boig, per l’amplitud de registres amb què expressa el recorregut emocional dels personatges i per la riquesa formal amb què descriu la passió amorosa.