Premis Ciutat de Barcelona

Logotip del Ajuntament de Barcelona
Logotip del Institut de Cultura de Barcelona
Logo dels premis Ciutat de Barcelona 2007

INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA

EL JURAT, COMPOST PER FRANCESC XAVIER GIL (PRESIDENT), ALÍCIA CASALS, JOSEP CASANOVAS, MARC LLOVERAS I JOSEP MIQUEL PIQUÉ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’INVESTIGACIÓ TECNOLÒGICA A

Thrombotargets Europe,

perquè ha creat una plataforma tecnològica que permet el descobriment de nous fàrmacs en l’àmbit cardiovascular, que aporten solucions a l’hemofília i altres malalties hemorràgiques. El Jurat vol destacar que, des d’una recerca científica d’excel·lència i un conjunt de patents internacionals, s’ha creat una empresa a Barcelona que atén una necessitat sanitària mundial.

El Jurat atorga una menció especial al Grup de Recerca en Òptica Aplicada i Processament d’Imatge de la UPC, dirigit per la Dra. María S. Millán, pel desenvolupament d’un sistema de seguretat basat en la identificació òptica de senyals biomètrics i multifactorials.