Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura
 
Premis Ciutat de Barcelona 2005 ..
 
Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona
Arquitectura i
urbanisme
Arts
escèniques
Arts
plàstiques
Audiovisuals
Assaig
Dansa 
Disseny
Investigació
científica
Investigació
tecnològica
Literatura en
llengua castellana
Literatura en
llengua catalana
Mitjans de comunicació
en ràdio
Mitjans de comunicació
en televisió
Mitjans de comunicació
en premsa escrita
Música
Multimèdia
Projecció internacional de la ciutat de Barcelona
Educació
Edicions anteriors:


Arts Escèniques:
Anna Lizaran

Jurat:  Gonzalo Pérez de Olaguer (president)
          Joan Anton Benach
          
Jacinto Antón
          Marcos Ordóñez
          Gonzalo Pérez de Oleguer
          Magda Puyo

Anna Lizaran ha estat guardonada, per majoria, "per la saviesa interpretativa amb la qual ha sabut bastir el personatge principal d'un matrimoni de Boston de David Mamet, una figura de comèdia que s'inscriu en la galeria d'honor de les grans heroïnes de ficció del teatre contemporani, al qual, d'altra banda l'actriu -un nom clau de Teatre Lliure- ha fet nombroses aportacions de primer ordre".


 

Arts Plàstiques:
Joan Colom

Jurat:  Rosa M. Malet (presidenta)
          
Joan Bufill
          
Daniel Giralt-Miracle
          
Glòria Picazo
          Catalina Serra

Joan Colom ha obtingut, per unanimitat, el guardó en la categoria d’Arts Plàstiques, per ser un dels fotògrafs que millor ha reflectit el vessant humà de la Barcelona més popular, tant en el seu treball recent en color com a les fotografies en blanc i negre dels anys 1958 a 1964 que es van poder veure a la retrospectiva presentada a l’Espai Cultural Caja Madrid de Barcelona”.


   

Assaig:
Ramón Andrés

Jurat:  Lluís Izquierdo (president)
          Anton M. espadaler
          Carles Geli
          Dolors Oller
          Anna Rodríguez

Ramón Andrés ha estat guardonat, per unanimitat, per l’obra Johann Sebastian Bach: los días, las ideas y los libros, publicat per l’editorial Acantilado. El jurat que ha atorgat el guardó d’Assaig ha valorat “el rigor intel·lectual i l’elegància estilística en l’original i suggerent recreació d’un món centrat en la figura emblemàtica del barroc musical europeu” i ha volgut fer constar “l’extraordinària qualitat formal i interès investigador de les obres tingudes en compte per a la deliberació final”.

 


Audiovisuals:
Isabel Coixet

Jurat:  Elisenda Nadal (presidenta)
          Lluís Bonet
          Conxita Casanovas
          Quim Casas
          Carmen Isasa

Isabel Coixet ha estat guardonada, per majoria, “per la direcció i el guió de la pel·lícula La vida secreta de las palabras”. El jurat també ha decidit atorgar una menció especial a Ricardo Íscar, autor del documental Tierra negra, per considerar que és una “proposta valenta i arriscada”.


 

Dansa:
Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi i Pascal Comelade

Jurat:  Carmen del Val (presidenta)
          
Rosli Ayuso
          
Joaquim Noguero
          
Bàrbara Raubert
          

Cesc Gelabert, Lydia Azzopardi i Pascal Comelade han obtingut, per majoria, el guardó en la categoria de Dansa per l’espectacle Psitt! Psitt!. El jurat ha destacat que en aquest espectacle “els tres llenguatges (dansa, vestuari i música) s’han fusionat en un tot coherent, d’un gran nivell artístic”. El jurat ha acordat atorgar una menció especial a la gestora cultural Marta Garcia, de la Sala L’Espai, pels anys de complicitat i suport al desenvolupament de la dansa a Catalunya.


 
 

Música:
Quartet Casals

Jurat:  Mari Carmen Palma (presidenta)
          Luis Hidalgo
          Josep Maria Hernàndez Ripoll
          Lourdes Morgades
          Joan Oller

Quartet Casals, integrat per Vera Martínez, Abel Tomàs, Jonathan Brown i Arnau Tomàs, ha estat guardonat, per unanimitat, "per l'alta qualitat de les seves gravacions de Debussy i Zemlinsky i Mozart, així com pel seu concert a l'Auditori l'11 de juliol de 2005, en el qual van intrepretar Tres peces per quartet de corda de Stravinsky, el Quartet de corda número 3 de Shostakovich i el Quartet de corda en si bemoll menor de Tchaikovsky". El jurat també vol destacar "la seva àmplia projecció internacional que els ha portat a debutar al Festival de Salzburg l'estiu de l'any 2005".


 
 

Traducció en Llengua Catalana:
Albert Nolla

Jurat:  Maria Pilar Estelrich (presidenta)
          Sean Golden
          Xavier Pàmies
          Joan Sellent
          Mercè Tricàs

Albert Nolla ha obtingut, per majoria, el guardó en la categoria de Traducció en Llengua Catalana per la traducció del japonès de la novel·la Tòquio Blues, de Haruki Murakami. El jurat ha valorat “que resol amb una gran fluïdesa idiomàtica les dificultats lingüístiques i interculturals que comporta traduir un clàssic contemporani d’una llengua i una cultura tan llunyanes”.


 
 

Literatura en Llengua Catalana:
Jordi sarsanedas

Jurat:  Ramon Pla (president)
          
Carme Arnau
          
Flavia Company
          Xavier Pla

          Màrius Serra

Jordi Sarsanedas ha estat guardonat, per majoria, per l’obra Una discreta venjança, “una mirada sensible a la vida quotidiana de la ciutat, capaç de convertir les anècdotes en expressió d’emocions i sensacions memorables”.


 
 

Literatura en Llengua Castellana:
Álvaro Pombo

Jurat:  Ana Maria Moix (presidenta)
          Mihály Dés
          Ignacio Echevarría
          Juan Antonio Masoliver Ródenas
          Domingo Ródenas

Álvaro Pombo ha estat guardonat, per unanimitat, per l’obra Contra natura, publicat per l’editorial Anagrama. El jurat ha destacat “l’audàcia en el tractament de les relacions sentimentals i dels seus plantejaments morals i narratius”.


 
 


Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita:
Enric Juliana

Jurat:  José Antonio Sorolla (president)
          Alfredo Abián
          
Tomàs Delclós
          
Albert Sáez
          Alex Sàlmon

Enric Juliana ha estat guardonat, per unanimitat, pels articles dins la secció Cuaderno de Madrid del diari La Vanguardia, que “incorporen al periodisme polític referències culturals, històriques i socials fent compatible la qualitat del text amb la immediatesa de la crònica de l’actualitat”. El jurat també ha acordat per majoria atorgar una menció especial al diari Avui pel redisseny de l’arquitectura gràfica de la publicació.


 
 

Mitjans de Comunicació en Ràdio:
Minoria Absoluta

Jurat:  Josep Maria Martí (president)
          
Josep Maria Francino
          Roser Garcia
          Oleguer Sarsanedas
          

Toni Soler, Francesc Novell i Manel Lucas, del programa Minoria Absoluta de Rac 1 han obtingut, per unanimitat, el premi en la categoria de Mitjans de Comunicació en Ràdio. El jurat ha destacat que el programa “s’inscriu en el difícil gènere de la sàtira política amb un excel·lent exercici de periodisme i un gran treball de guionatge”, i ha volgut valorar també “el creixement de la seva audiència durant el 2005 i l’aportació de públic jove a la ràdio generalista”. El jurat ha acordat fer una menció especial al programa Tot és comèdia de la Cadena Ser a Catalunya, realitzat per Crisol Tuà i Josep Maria Bunyol, “pel treball fet a favor de la ficció radiofònica”.


 

Mitjans de Comunicació en Televisió:
L'escola excel·lent

Jurat:  Joan Tàpia (president)
          
Ricard Domingo
          Francesc Escribano
          Josep maria Girona
          Albert Rubio

L’equip que ha dirigit Lurdes Cortès, i integrat per Cesc Tomàs, Toni López Comas, Manel Andreu i Carme Rigol, ha obtingut, per unanimitat, el guardó en la categoria de Mitjans de Comunicació en Televisió per L’escola excel·lent, capítol del programa Gran Angular de Televisió Espanyola a Catalunya. El jurat ha valorat “la recuperació de la memòria històrica respecte a l’important moviment de renovació pedagògica que es va fer a Catalunya en el primer terç del segle XX”. El jurat també ha destacat “l’originalitat de la posada en escena”.


 
 

Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona:
Albert Garcia Espuche

Jurat:  Josep Fontana (president)
          Pere Gabriel
          Josep M.Muñoz
          Mary Nash
          M
anel Risques

Albert Garcia Espuche ha obtingut, per majoria, el Premi Agustí Duran Sanpere d’Història de Barcelona per la seva obra Barcelona entre dues guerres. Economia i vida quotidiana (1652-1714). El jurat ha valorat “la seva excel·lent caracterització d’un període significatiu de la història de la ciutat de Barcelona, des d’una perspectiva suggeridora i innovadora”. El jurat ha acordat atorgar una menció especial a Luis R. Corteguera per la seva obra Per al bé comú. La política popular a Barcelona, 1580-1640, “per la seva aportació en el terreny de la dinàmica de la política d’una societat estamental”.


 
 

Arquitectura i Urbanisme:
EMBT, Arquitectes Associats

Jurat:  David Mackay (president)
          Enric Batlle
          Lluís Cantallops

          Itziar González Virós
          Anatxu Zabalbeascoa

EMBT, Arquitectes Associats ha estat guardonat, per majoria, per la restauració del Mercat de Santa Caterina. El jurat ha destacat que la restauració del Mercat “contribueix a la renovació d’un fragment de la Ciutat i la seva memòria, i converteix l’edifici en porta i reclam que convida a endinsar-se en l’intricat teixit del barri de la Ribera des de l’espai indiferenciat de l’avinguda Francesc Cambó”. El jurat ha acordat atorgar una menció especial a Jordi Tió, Ferran Amat i América Sánchez per l’Hotel Casa Camper Barcelona, per “la innovació tipològica, la interpretació dels espais residuals entre l’edifici i l’entorn, com el jardí vertical, i sobretot per la sintonia entre l’esperit del client, l’arquitectura, l’interiorisme i el disseny gràfic”.


 
 

Disseny:
SUMMA

Jurat:  André Ricard (president)
          Isabel Campi
          Xavier Costa
          Enric Franch
          Yves Zimmerman

L’estudi SUMMA ha estat guardonat, per majoria, per la creació i el disseny de la nova identitat corporativa de Barcelona Televisió. El jurat ha considerat que “la nova imatge té un llenguatge gràfic senzill, visualment potent, molt coherent en totes les seves aplicacions i que es diferencia amb claredat i avantatjosament de la competència”. El jurat també ha acordat atorgar una menció especial a Jean Nouvel i Yann Kersalé per la il·luminació de la Torre Agbar, “un treball que incorpora una superfície dinàmica de llum a l’espai de la ciutat de Barcelona, aportant així un element d’innovació al paisatge urbà”.


 
 

Investigació Científica:
Luis Alberto Pérez Jurado

Jurat:  Ricard Guerrero (president)
          
Marta Aymerich
          Gonzalo Casino
          Mara Dierssen
          Óscar Vilarroya

Luis Alberto Pérez Jurado ha estat guardonat, per unanimitat, pel seu treball sobre mecanismes evolutius que conformen l’estructura genòmica de la regió cromosòmica corresponent a la síndrome de Williams-Beuren, publicat a la revista Genome Research el 2005. El jurat ha valorat “que el treball demostra l’impacte crucial en el procés d’especiació d’una fracció del genoma humà implicada en la síndrome de Williams-Beuren, com també presenta el seu paper en el desenvolupament de diferències adaptatives i funcionals, l’aparició de nous gens i l’evolució de l’organització del genoma humà. El treball utilitza les tècniques més avançades en el camp de la genòmica funcional i aporta noves hipòtesis relacionades amb els mecanismes genètics de les malalties”.


 
 

Investigació Tecnològica:
Josep Maria Guilemany, Javier Fernández i Joan Ramon Miguel

Jurat:  Alícia Casals (presidenta)
          
Josep Casanovas
          Francesc Xavier Gil
          Marc Lloveras
          
Josep Miquel Piqué

Josep Maria Guilemany, Javier Fernández i Joan Ramon Miguel, del Centre de Projecció Tèrmica de la Universitat de Barcelona, han estat guardonats, per unanimitat, pels seus treballs “en ciència i enginyeria de superfícies, i l’aplicació de recobriments per a la modificació de les propietats dels materials en els camps de l’aeronàutica, astronàutica, automoció, biomedicina i mediambient”. El jurat ha destacat la importància de la recerca en el camp de la ciència i tecnologia de materials que situa a Barcelona en la primera línia internacional en aquest àmbit.


 
 

Multimèdia:
Xavier Serra i Bram de Jong

Jurat:  Antoni Esteve (president)
          Rosa Franquet
          Carmen Garrido
          Vicent Partal
         

Xavier Serra, director del rup de Recerca en Tecnologia Musical de l'Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra i l'investigador Bram de Jong, han obtingut el premi en la categoria de Multimèdia per la base de dades col·laborativa "The freesound project". El jurat ha valorat "la important aportació creativa i tecnològica d'aquest projecte, que ofereix la possibilitat de compartir més de 13.000 sons en accés lliure i que han estat utilitzats en prop d'un milió i mig de descàrregues. Una base de dades en creixement constant que està rebent aportacions de tots els racons del món".

 
 

Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona:
Frédéric Edelmann

Jurat:  Xavier Folch (president)
          Beth Galí
          Josep Ramoneda
          

Frédéric Edelmann ha obtingut, per majoria, el premi en la categoria de Projecció Internacional de la ciutat de Barcelona. El jurat ha destacat “la seva contribució a la difusió internacional de l’arquitectura i urbanisme de la ciutat de Barcelona, especialment a través del diari Le Monde i altres publicacions”. El jurat ha acordat atorgar una menció especial al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en el seu desè aniversari, “perquè s’ha convertit en molts pocs anys en un referent internacional”.

 


Educació:
Isabel Ribera

Jurat:  Lluís Filella (president)
          Joan Barril
          Francesc Imbernon
          Mercè Parés Canela
          
Carme Sala

Isabel Ribera, ha obtingut, per unanimitat, el premi d’Educació per la tasca realitzada com a directora de l’Institut d’Educació Secundària Narcís Monturiol del districte d’Horta-Guinardó. Ribera va ocupar aquest càrrec fins el 2005, actualment forma part de l’equip directiu del mateix centre. El jurat ha volgut destacar la capacitat de la guardonada “per suscitar confiança i entusiasme entre el professorat, la quan cosa ha revertit en una millora substancial del centre mitjançant l’articulació d’un esforç col·lectiu”.