Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura
 
Premis Ciutat de Barcelona 2003

 
Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona
Arquitectura i
urbanisme
Arts
escèniques
Arts
plàstiques
Audiovisuals
Disseny
 Investigació
científica
Investigació
tecnològica
Literatura en
llengua castellana
Literatura en
llengua catalana
Mitjans de comunicació
en premsa escrita
Mitjans de comunicació
en radio i televisió
Multimèdia
Música
Projecció internacional de la ciutat de Barcelona
Traducció en
llengua catalana
 | a | a |

Arts Escèniques:
Hermann Bonnín

Jurat:  Gonzalo Pérez de Olaguer (president)
          Joan Anton Benach
          
Santi Fondevila
          Marcos Ordóñez
          Carmen del Val

Hermann Bonnín ha obtingut el premi Ciutat de Barcelona 2003 en la categoria d’Arts Escèniques per la direcció de Fabricant Monstres, estrenat l’any passat a l’Espai Brossa. Els membres del jurat, presidit per Gonzalo Pérez de Olaguer i integrat per Joan Anton Benach, Santi Fondevila, Marcos Ordóñez i Carmen del Val, han acordat, per majoria, atorgar el premi a Bonnín per un muntatge “que recupera l’atractiu i els al·licients del gran guinyol de tantes ressonàncies populars, així com per la seva aportació al teatre alternatiu a través de la sala de la Ribera i pel compromís que de molts anys ençà l’ha vinculat a la renovació del teatre de la ciutat”. El jurat ha atorgat, per unanimitat, menció especial al ballarí i coreògraf Toni Mira per Loft, un solo estrenat al Teatre Lliure de Gràcia en el marc del Festival d’estiu de Barcelona Grec 2003, “pel dinàmic i imaginatiu vocabulari coreogràfic”.


 

Arts Plàstiques:
Joan Hernández Pijuan

Jurat:  Rosa M. Malet (presidenta)
          
Josep M. Cadena
          
Lourdes Cirlot
          
Glòria Picazo
          Catalina Serra

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d'Arts Plàstiques al senyor Joan Hernández Pijuan, per la coherència demostrada en l'exposició «Tornant a un lloc conegut. Obres 1972-2002», presentada al MACBA, en què demostra la seva capacitat de crear nous paisatges pictòrics a partir de la natura.
El Jurat atorga una menció especial a la senyora Mabel Palacín, pel projecte 'La distància correcta', presentada al Centre d'Art Santa Mònica, per la reflexió que planteja entre realitat i ficció en l'actual món de les imatges. 
 

Audiovisuals:
Manuel Barrios

Jurat:  Jaume Figueras (president)
          Lluís Bonet
          Andrés Hispano
          Elisenda Nadal

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi d'Audiovisuals al senyor Manuel Barrios, director de la sèrie 'Cròniques d'una mirada', emesa pel Canal 33, per haver difós un cinema fet a Catalunya des de la clandestinitat i el compromís ètic i artístic. El Jurat vol fer destacar la tasca fonamental, en un programa d'aquestes característiques, de recerca i documentació de professionals com ara Joaquim Romaguera i Llorenç Soler. 
 

Música:
Miguel Poveda

Jurat:  Agustí Fancelli (president)
          Mari Carmen Palma
          Joan Ollé
          Enric Palau
          Jordi Turtós

El cantaor Miguel Poveda ha rebut, per unanimitat del jurats, el premi Ciutat de Barcelona 2003 en la categoria de Música. Miguel Poveda ha estat guardonat pels espectacles 'Poemes de l'exili de Rafael Alberti' i 'Qawwali Jondo', estrenats l'any passat a L'Auditori i al Teatre Grec respectivament. El jurat ha atorgat aquest premi "per la qualitat i el risc com a creador i intèrpret" de Poveda. 
 

Traducció en Llengua Catalana:
Xavier Pàmies

Jurat:  Narcís Comadira (president)
          Sean Golden
          Mª Pilar Esterlich

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Traducció en Llengua Catalana a Xavier Pàmies, per la traducció de l'obra de Richard F. Burton Relat personal d'un pelegrinatge a Medina i la Meca, per haver sabut traslladar al català, amb llengua àgil i precisa alhora, una obra original d'extrema complexitat d'ordre conceptual, estilístic i intercultural, que representa una aportació valuosa a la cultura catalana. 
 

Literatura en Llengua Catalana:
Imma Monsó

Jurat:  Ramon Pla (president)
          Antoni Mª Espadaler
          Xavier Moret
          Jordi Llavina
          Flàvia Company

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi de Literatura en Llengua Catalana a la senyora Imma Monsó, per la seva obra 'Millor que no m'ho expliquis', que, en la línia de la millor tradició del conte modern, explora situacions reals i sovint doloroses amb una mirada pròpia. 
 

Literatura en Llengua Castellana:
Justo Navarro

Jurat:  Ana Maria Moix (presidenta)
          Ramón Andrés
          Lluís Izquierdo
          Rosa Navarro
          Dolors Oller

El Ciutat de Barcelona 2003 de Literatura en Llengua Castellana ha estat per l’escriptor Justo Navarro per l’obra 'F' (Anagrama), un text a propòsit de Gabriel Ferrater. “A partir dels trets existencials”, afirma el jurat, “Justo Navarro ha recuperat un referent cabdal de Barcelona i del grup de poetes i crítics dels anys 50 i 60”. El jurat ha atorgat el premi per unanimitat i ha valorat “una prosa acurada i precisa que sap fer viva la conflictivitat del poeta i retorna el pols d’una memòria cultural urbana”. 
 

Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita:
Antonio Franco Estadella

Jurat:  Xavier Vidal-Folch (president)
           Albert Sáez
           Alfredo Abián
          
Elisenda Roca
           Albert Montagut

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi de Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita al senyor Antonio Franco Estadella, director d'El Periódico de Catalunya, per haver fet una aposta singular en la portada del 16 de febrer de 2003. Aquesta aposta incorpora elements formals nous que trenquen amb la línia habitual de les portades de l'esmentat diari, ja que s'hi recull a doble pàgina, primera i última, com a únic tema, la imatge de la gran manifestació barcelonina contra la guerra de l'Iraq.
El Jurat atorga una menció especial a la periodista Sílvia Taulés, per la sèrie 'Hablan ellos', sobre els immigrants instal·lats a Barcelona, publicada a El Mundo de Catalunya, pel tractament infreqüent que fa del tema de la immigració.
 
 

Mitjans de Comunicació en Ràdio i Televisió:
Andreu Buenafuente

Jurat:  Teresa Cendrós (presidenta)
          Josep M. Martí

          Júlia Otero
          Josep M. Baget
          Joan Úbeda

Andreu Buenafuente ha obtingut el premi Ciutat de Barcelona 2003 en la categoria de Mitjans de Comunicació en Ràdio i Televisió pel programa 'Una altra cosa', de Televisió de Catalunya.
Els mebres del jurat, presidit per Teresa Cendrós i integrat per Josep M. Martí, Júlia Otero, Josep M. Baget i Joan Úbeda, han acordat, per majoria, atorgar el premi a Buenafuente pel seu “domini del gènere d’humor vinculat a l’actualitat, i la capacitat d’ironitzar sobre aspectes sensibles de la realitat sense caure en la caricatura fàcil”.
El jurat ha atorgat, també, una menció especial a Emilio Manzano pel programa Saló de Lectura, de Barcelona Televisió, “pel seu esforç setmanal d’acostar el públic televisiu al món de la literatura”. 
 

Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona:
Anna Monjo

Jurat:  Josep Fontana (president)
          Pere Gabriel
          Josep M.Muñoz
          Manel Risques
          Mary Nash

Anna Monjo ha estat guardonada amb el Premi Agustí Duran Sanpere d’Història de Barcelona-Ciutat de Barcelona 2003 pel seu llibre 'Militants. Democràcia i participació en la CNT als anys 30'. El jurat, presidit per Josep Fontana i integrat per Pere Gabriel, Josep M.Muñoz, Manel Risques i Mary Nash, han destacat que el treball de Monjo “fa una aportació decisiva a la historiografia del sindicalisme basada en una àmplia recerca de gran rigor i sòlidament documentada”.
El jurat també ha acordat, per unanimitat, atorgar una menció especial a Santi Barjau i Víctor Oliva pel llibre 'Barcelona. Art i aventura del llibre: la impremta Oliva de Vilanova', “per la seva aportació a la història de la impremta a Barcelona”.
 
 

Arquitectura i Urbanisme:
Josep Llinàs

Jurat:  David Mackay (president)
          Itziar González Virós
          Anatxu Zabalbeascoa
          Enric Batlle
          Lluís Cantallops

L'arquitecte Josep Llinàs Carmona ha rebut el premi d'Arquitectura i Urbanisme per l'illa d'edificis Fort Pienc. Segons els membres del jurat, en aquesta illa "es resol exemplarment l'articulació dels diferents edificis d'equipaments públics (residència d'avis, biblioteca, mercat, escola bressol i centre cívic) i els seus usos amb l'entorn".
El jurat ha acordat atorgar també una menció especial a Joan Pascual pel conjunt d'habitatges de promoció pública del Passeig Valldaura, 122-140 "per l'encertada relació que estableix entre tipologia i volumetria, incorporant els mètodes industrials de producció de l'habitatge en la construcció d'arquitectura de qualitat".
Amb aquests dos projectes, el jurat dels Ciutat de Barcelona d'Arquitectura i Urbanisme ha volgut remarcar "la qualitat de l'arquitectura de promoció pública a la ciutat".


 


 
 

Disseny:
James Henry Mann i l’Editorial Gustavo Gili

Jurat:  André Ricard (president)
          Ramon Benedito
          Xavier Costa
          Oriol Pibernat
          Ives Zimmerman

James Henry Mann i l’Editorial Gustavo Gili han estat guardonats, per la seva banda, amb el Ciutat de Barcelona de Disseny pel llibre Carteles contra una guerra. Signos por la paz. El jurat l'ha atorgat el premi per majoria. Han valorat “la iniciativa d’haver recollit des de Barcelona aquesta explosió internacional de creativitat gràfica espontània contra la guerra de l’Iraq”. El jurat del premi de Disseny ha atorgat una menció especial a Emili Padrós i Anna Mir, comissaris de l’exposició 'Alehop' realitzada al Palau de la Virreina en el marc de l’Any del Disseny. 
 

Investigació Científica:
Ricard V. Solé i Ramon Ferrer Cancho

Jurat:  Adolf Tobeña (president)
          
Miguel Beato
          Abel Mariné
          
Cristina Ribas
          Óscar Vilarroya

Els professors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Ricard V. Solé i Ramon Ferrer Cancho han rebut el Ciutat de Barcelona 2003 d’Investigació Científica pel treball 'La llei del mínim esforç i els orígens de l’expansió escalada pel llenguatge humà'.
El jurat, presidit per Adolf Tobeña i integrat per Miguel Beato, Abel Mariné, Cristina Ribas i Óscar Vilarroya, ha acordat, per unanimitat, premiar el treball d’aquets professors “que consisteix en el desenvolupament d’un model matemàtic que descriu les propietats significatives i el nombre d’items de llenguatge humà, en base a l´ús de la llei del mínim esforç entre emissor i receptor i l’acord entre ells; és a dir, que el llenguatge és fruit d’un procés de negociació”.
El jurat atorga una menció especial a Jordi Rius i Avelino Corma pel treball Una zeolita amb porus d'anells interconnectats que té activitat catalínica única. Amb aquest estudi “han aconseguit obtenir i fer la caracterització estructural d’una zeolita, un material amb singulars capacitats catalíniques que augura notables aplicacions”.
 
 

Investigació Tecnològica:
Josep Samitier, Manel Puig-Vidal, Carole Rossi i Ignasi Garcia

Jurat:  Joaquim Casal (president)
          Alícia Casals
          Josep Casanovas
          Francesc Xavier Gil
          Laura Tramosa

El Ciutat de Barcelona 2003 d’Investigació Científica ha estat per Josep Samitier, Manel Puig-Vidal, Carole Rossi i Ignasi Garcia. El jurat ha atorgat el premi, per unanimitat, al projecte 'Microsistema per la injecció controlada i remota de fàrmacs en impulsos pirotècnics' “per l’aportació que representa com alternativa no invasiva en la injecció de medicaments. Aquesta tecnologia basada en la utilització de microsistemes, pot facilitar el subministrament controlat de fàrmacs a pacients en situacions de risc”. 
 

Multimèdia:
Marcel·lí Antúnez

Jurat:  Vicent Partal (president)
          Antoni Abad
          Antoni Esteve
          Carmen Garrido
          Clàudia Giannetti

Marcel·lí Antúnez ha rebut el premi Ciutat de Barcelona 2003 en las categoria de Multimèdia, concretament guardonat per l’espectacle Mondo Antúnez, estrenat l’any passat al Mercat de les Flors.
El jurat, presidit per Vicent Partal i integrat per Antoni Abad, Antoni Esteve, Carmen Garrido i Clàudia Giannetti, ha atorgat el premi de Multimèdia, per majoria, a un muntatge “que mostra el resultat de les investigacions i performances multimèdia, on conflueixen la informàtica, la robòtica, la mecànica, l’animació digital i l’escena”.
 
 

Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona:
Ferran Adrià

Jurat:  Joan Majó (president)
          Josep Caminal
          Josep Ramoneda
          Ion de la Riva
          Leopoldo Rodés

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona al senyor Ferran Adrià, que ha fet del seu Laboratori de Barcelona el referent mundial de la innovació i la creativitat culinària.