Ajuntament de Barcelona Institut de Cultura
 
   Premis Ciutat
   de Barcelona
   2001

 
Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona
Arquitectura i
urbanisme
Arts
escèniques
Arts
plàstiques
Audiovisuals
Disseny
 Investigació
científica
Investigació
tecnològica
Literatura en
llengua castellana
Literatura en
llengua catalana
Mitjans de comunicació
en premsa escrita
Mitjans de comunicació
en radio i televisió
Multimèdia
Música
Projecció internacional de la ciutat de Barcelona
Traducció en
llengua catalana
 | a | a |
Imatges de l'acte
 
 

Arts Escèniques:
Pepe Rubianes

Jurat:  Gonzalo Pérez de Olaguer (president)
           Joan Anton Benach
           Jordi Jané
           Marjolijn van der Meer
           Marcos Ordóñez

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d'Arts Escèniques al senyor Pepe Rubianes, per la nova versió del seu espectacle Rubianes solamente, pel discurs intel·ligent del seu humor, per l'energia i la immediatesa constantment renovada de l'actualitat i per la trajectòria coherent del seu esperit crític.

El Jurat acorda atorgar una menció especial a l'espectacle Bésame el cactus, de Sol Picó, per la frescor i la capacitat comunicativa del seu llenguatge escènic.


 

Arts Plàstiques:
Frederic Amat

Jurat:  Sergi Aguilar (president)
           Vicenç Altaió
           Rosa M. Malet
           Jaume Vidal
           Glòria Picazo

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d'Arts Plàstiques al senyor Frederic Amat, per l'exploració del treball artístic que ha dut a terme en la pintura (exposició a la galeria Carles Taché) i la seva expansió a través d'altres mitjans: la fotografia (exposició a la galeria René Metras i publicació de Varanasi, a Edicions de l'Eixample); l'audiovisual (realització de Foc al càntir, amb un guió de Joan Brossa escrit l'any 1948 i la presentació de l'story board, publicat al Cercle de Lectors i exposat a la Fundación Círculo de Lectores); el cartellisme (cartell del Festival de Poesia), i, finalment, la intervenció espacial al Mural de les Olles, a l'Institut del Teatre.

El Jurat estima que Frederic Amat ha reeixit al llarg del 2001 a atraure tots aquests escenaris artístics en un mateix espai de coherència creativa.


 
 

Audiovisuals:
José Luis Guerín

Jurat:  Núria Vidal (presidenta)
           Lluís Bonet
           Jorge de Cominges
           Xavier Pérez
           Roc Villas

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d'Audiovisuals al senyor José Luis Guerin, per la direcció de la pel·lícula En construcción, per la seva capacitat d'integrar un paisatge urbà, un col·lectiu humà i un equip de col·laboradors universitaris en un projecte que ofereix una mirada cinematogràfica molt personal sobre la transformació d'un barri de Barcelona.


 
 

Música:
Joan Albert Amargós

Jurat:  Miquel Jurado (president)
           Agustí Fancelli
           Víctor Nubla
           Joan Oller

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Música al senyor Joan Albert Amargós per les estrenes realitzades a Barcelona, del seu concert per a trombó i orquestra i de la música de l'òpera Eurídice.

El Jurat acorda atorgar menció especial, a Magdalena Martínez per la seva tasca com a solista de flauta de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya..


 
 

Traducció en Llengua Catalana:
Míkel de Epalza

Jurat:  Narcís Comadira (president)
           Xavier Pàmies
           Manuel de Seabra
           Maria Pilar Estelrich
           Joan Sellent

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Traducció en Llengua Catalana a Míkel de Epalza, per la seva traducció de l'Alcorà. El Jurat valora especialment l'aportació que aquesta traducció fa a la cultura catalana i el fet d'haver sabut conjugar un llenguatge clar i entenedor amb una decidida tensió poètica, fonamentada en un treball erudit de primera magnitud.


 
 

Literatura en Llengua Catalana:
Jordi Coca

Jurat:  Ramon Pla (president)
           Antoni M. Espadaler
           Anna Gil
           Vicenç Llorca
           Màrius Serra

El Jurat acorda atorgar el Premi de Literatura en Llengua Catalana al senyor Jordi Coca, per la seva novel·la Sota la pols perquè, amb els personatges i espais d'un barri obrer de Barcelona a la postguerra, crea una imatge lírica d'una densitat notable de la degradació material i moral de la seva gent.


 
 

Literatura en Llengua Castellana:
Javier Cercas

Jurat:  Ana M. Moix (presidenta)
           Félix de Azúa
           Dolors Oller
           Vicenç Villatoro
           Jordi Virallonga

El Jurat acorda atorgar el Premi de Literatura en Llengua Castellana al senyor Javier Cercas, pel llibre Soldados de Salamina, per la seva dimensió emotiva de la memòria històrica, que converteix una anècdota parcial en un camí d'indagació moral.


 
 

Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita:
Xavier Batalla

Jurat:  Josep Martí Gómez (president)
           Alfredo Abián
           Iosu de la Torre
           Albert Sàez
           Xavier Vidal-Folch

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Mitjans de Comunicació en Premsa Escrita al senyor Xavier Batalla, per la sèrie Diario de un conflicto, publicada a La Vanguardia des de l'inici de la guerra d'Afganistan. El Jurat valora en aquest treball la qualitat de la informació internacional donada des de Barcelona, i la desimboltura amb què l'autor utilitza el gènere periodístic de l'anàlisi i la contextualització de la notícia. Aquest gènere, poc habitual a la premsa espanyola, recull la tradició del millor periodisme.


 
 

Mitjans de Comunicació en Ràdio i Televisió:
La Marató de TV3

Jurat:  Víctor Amela (president)
           Roser García
           Elisenda Roca
           Joan Úbeda

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Mitjans de Comunicació en Ràdio i Televisió al programa de Televisió de Catalunya La Marató de TV3, dirigit per Carme Basté, perquè és un espai d'interès social; perquè ha aconseguit sumar l'esforç desinteressat de professionals del món de la comunicació, de la ciència i de voluntaris anònims; pel seriós treball que ha dut a terme en la documentació i la recerca d'especialistes i testimonis en totes les malalties de què s'ha fet ressò; per l'excel·lent tasca de divulgació i sensibilització que ha fet, equilibrant informació rigorosa, entreteniment i emoció, sense caure en el drama fàcil; i perquè s'ha consolidat en deu anys com un programa de referència en el món audiovisual.

El Jurat acorda atorgar una menció especial al programa de Ràdio Barcelona Cap nen sense joguina, un espai que durant els últims trenta-cinc anys ha fomentat la solidaritat i la participació, amb l'objectiu de fer feliços els nens més desafavorits.


 
 

Agustí Duran i Sanpere d’Història de Barcelona:
Pere Ortí i Gost

Jurat:  Josep Fontana (president)
          
Albert García Espuche
           Mary Nash
           Borja de Riquer
           Josep M. Salrach

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona a Pere Orti i Gost, per l'obra Renda i fiscalitat en una ciutat medieval, Barcelona segles XII-XIV, editada pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Jurat destaca la solidesa del treball de recerca que s'ha dut a terme i el caràcter innovador de les seves aportacions, que transformen el nostre coneixement de les relacions de poder entre la ciutat i el rei durant tres segles, i que aclareixen els orígens del règim municipal de Barcelona.


 
 

Arquitectura i Urbanisme:
Josep Llinàs i Cardona

Jurat:  Josep Emili Hernández-Cros (president)
           Manuel Gausa
           David Mackai
           Maria Rubert de Ventós
           Benedetta Tagliabue

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d'Arquitectura i Urbanisme al senyor Josep Llinàs Carmona, per la construcció del centre d'educació infantil i primària Pit-roig, situat al carrer d'Aguilar, 4-6, de Barcelona.

El Jurat ha valorat el fet que l'escola transforma un programa oficial en una obra arquitectònica, d'acord amb un projecte docent singularitzat que expressa una complicitat real entre arquitecte, professors i pares. L'edifici interpreta amb imaginació i varietat de recursos creatius i espacials aquesta interacció amb la finalitat de concebre una escola pública amb caràcter personal i domèstic, resolta en una arquitectura bella i optimista.

El Jurat vol fer esment també de la rehabilitació d'un edifici d'habitatges, situat al carrer de Serra Xic, 2, cantonada plaça de Sant Agustí Vell, del mateix arquitecte, perquè es tracta d'una discreta i alhora intencionada intervenció, que cal considerar exemplar dins les actuals actuacions dutes a terme a Ciutat Vella.


 
 

Disseny:
América Sánchez

Jurat:  André Ricard (president)
           Josep M. Montaner
           Joan Vinyets
           Beatrice Würsch

El Jurat acorda per majoria atorgar el Premi de Disseny a senyor América Sánchez, per la seva obra Barcelona Gràfica, editada per Gustavo Gili, per la recuperació d'imatges de la gràfica de la ciutat; una important aportació documental a la memòria iconogràfica de Barcelona.

El Jurat fa una menció especial al Museu d'Arts Decoratives de la ciutat de Barcelona i al col·lectiu de joiers format pels senyors Aureli Bisbe, Joaquim Capdevila, Carles Codina, Xavier Domènech i Ramon Puig, coordinats per la senyora Mònica Gaspar, per l'esforç de donar a conèixer la joieria contemporània de Barcelona, reafirmant la tradició de la ciutat i les noves aportacions en aquest àmbit creatiu.


 
 

Investigació Científica:
Salomé Prat i el seu equip de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC)

Jurat:  Adolf Tobeña (president)
           Fàtima Bosch
           Luis Ángel Fernández
           Isidre Ferrer
           Joan J. Guinovart

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d'Investigació Científica a la doctora Salomé Prat, que dirigeix un equip de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC), pel treball que han dut a terme en la identificació del mecanisme molecular que indica a la planta de la patata quin és el moment adequat per formar tubèrculs.

El Jurat acordar atorgar una menció especial als diferents treballs de cristal·lografia de proteïnes del doctor Miquel Coll, que dirigeix un equip de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona (CSIC), que han permès progressar en la caracterització dels mecanismes de la resistència bacteriana als antibiòtics.

El Jurat vol fer constar l'altíssim nivell dels treballs que en diferentes disciplines han arribat a la fase final de la selecció del Premi.


 
 

Investigació Tecnològica:
P
rojecte de microagulla MICROTRANS

Jurat:  Javier Tejada (president)
           Joaquim Casal
           Francesc Esteva
           Jordi Isern
           Artur Serra

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi d'Investigació Tecnològica als senyors Jordi Aguiló, del Centre Nacional de Microelectrònica de Barcelona, Joan Llibre, de Carburos Metálicos, i José Luis Pomar, del Consorci Sanitari Clínic, pel projecte «Microagulla multisensor per al control del trasplantament d'òrgans (MICROTRANS)», que comporta el desenvolupament d'una microagulla multisensora que serveix per determinar la viabilitat d'un trasplantament d'òrgans. Aquesta innovació implicarà poder traslladar els òrgans amb un control continu del seu estat, cosa que permetrà que se'n faci una millor utilització.

El Jurat acorda atorgar una menció especial als senyors Jaume Barceló, Jaume L. Ferrer, Jordi Casas, David García i Olga Llima, pel projecte «Desenvolupament d'un simulador microscòpic de trànsit», que permet analitzar escenaris per a l'avaluació de l'impacte de les diferents alternatives d'ordenació i gestió del trànsit tant des de la perspectiva urbanística com la tecnològica.


 
 

Multimèdia:
Vicente Guallart

Jurat:  Vicent Partal (president)
           Josep Blat
           Rosa Franquet
           Clàudia Giannetti
           Lluís Reales

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Multimèdia al senyor Vicente Guallart, com a impulsor del projecte «Media House», dirigit per l'Associació Metàpolis i realitzat amb la Fundació Politècnica de Catalunya i el Massachusetts Institute of Technology, i amb la col·laboració l'Escola Elisava i el Consorci I2CAT. El Jurat valora que aquest projecte investiga i destaca com les tecnologies multimèdia s'integren en la vida quotidiana i fan possible el sorgiment de noves formes arquitectòniques i de disseny que renoven el discurs tradicional sobre l'habitatge.

El Jurat vol fer constar també que aquesta investigació és el resultat d'una continuada aportació professional d'innovació en aquest context.


 
 

Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona: Francesc Vendrell

Jurat:  Josep M. Bricall (president)
           Victòria Camps
           Josep Ramoneda
           Leopoldo Rodés
           Joan Tàpia

El Jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi de Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona al senyor Francesc Vendrell, per l'èxit assolit com a cap de la Missió Especial de les Nacions Unides a l'Afganistan en la consecució d'un acord de govern plural en la Conferència de Bonn.

La seva trajectòria professional l'ha portat a intervenir de manera destacada en processos de pacificació arreu del món, especialment a l'àrea de l'Amèrica Central, Àsia i el Pròxim Orient.

a Imatges de l'acte
aaa


Imatge de tots els guardonats


Imatge de Francesc Vendrell, Premi Projecció Internacional de la Ciutat de Barcelona

aaa