Publicacions:

Jochs Florals de Barcelona en 1859,
Edició facsímil, pròleg i documentació a cura de Josep M. Domingo, Punctum / Diputació de Barcelona

Homenatge als Jochs Florals de Barcelona.
Any LXVII de llur restauració (Barcelona, 1925), edició facsímil, pròleg de Joaquim Molas, Punctum / Diputació de Barcelona

Lluís Domènech i Montaner i els Jocs Florals de Barcelona,
a cura de Jordi Castellanos, Fundació Lluís Domènech i Montaner

Els Jocs Florals de Lleida. Discursos i materials,
a cura de Gerard Malet, Publicacions de la Universitat de Lleida

Dossier de la revista Serra d’Or, núm. 591 (març 2009): articles d’Andreu Freixes i Josep M. Domingo

Inventari del fons Jocs Florals de Barcelona 1859-1936 /1971-1983.
L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona porta a terme la classificació i inventari del fons documental que conserva i la posterior edició d’aquest inventari. El fons està dividit en set sèries, d’acord amb les grans temàtiques que conté. Corresponen als Llibres d’Actes, Obres –en general les presentades sense premiar-, Pliques –també d’obres sense premiar, un material poc habitual-, Festa dels Jocs Florals, Material de Secretaria, Comunicacions i Publicacions.