Els treballs que optin al premi de poesia Jocs Florals de Barcelona 2009 han de ser originals i inèdits, d’una extensió similar a la d’un llibre convencional de poesia i d’un mateix autor o autora. A la portada dels treballs, s’hi ha de fer constar el títol i el lema de l’obra, i a l’interior, el nom i els cognoms de l’autor o autora i les seves dades de contacte.
Els poemes que optin al premi extraordinari 150 anys Jocs Florals de Barcelona han de ser originals i inèdits, i s’han de presentar per separat amb una portada en què s’ha d’indicar «Opta al premi extraordinari 150 anys Jocs Florals de Barcelona» i on s’ha de fer constar el títol i el lema de l’obra, i el nom i els cognoms de l’autor o autora i les seves dades de contacte.
Si alguns dels poemes dels reculls que opten al premi de poesia Jocs Florals de Barcelona 2009 han estat publicats, l’autor o autora ha d’indicar quins són i on s’han publicat. En cap cas, però, el nombre de versos que hagin estat publicats no pot superar el 10 per cent de la totalitat de versos de l’obra.
En el cas dels treballs que optin al premi de poesia Jocs Florals de Barcelona 2009, se n’han d’enviar sis exemplars a l’Oficina d’Informació Cultural del Palau de la Virreina (la Rambla, 99, 08002 Barcelona) o lliurar-los directament al mateix lloc, de dilluns a diumenge, de 10 a 20 h.
En el cas dels treballs que optin al premi extraordinari 150 anys Jocs Florals de Barcelona, se n’han d’enviar o lliurar quatre exemplars, al mateix lloc indicat en el paràgraf anterior i en el mateix horari.
El període d’admissió d’originals finalitza el dia 22 de març.
L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona durant el mes de maig.
A partir del 25 de maig i fins al 21 de juny, es poden retirar els treballs presentats. A partir d’aquesta data, l’Ajuntament declina tota responsabilitat pel que fa a la custòdia d’aquestes obres. No es retornaran les obres per correu.