Tercera cultura: l'espai per a una altra ciència? (a càrrec de Josep Perelló)

Del Big Bang al món del segle XXI (a càrrec de Josep Antoni Grífols)

Què configura l'ésser humà: l'herència o la natura? (a càrrec de Mara Dierssen)

Com s'adapta la ment a la societat tecnològica? (a càrrec de Lourdes Fañanás)

Complexitat, educació i transdisciplinarietat (a càrrec de Raúl Motta)

Neurogenètica del segle XXI: El do de la parla (a càrrec de Faraneh Vargha-Khadem)

Creació artística i cervell (a càrrec de Samir Zeki)

L’impacte social i cultural de la recerca espacial (a càrrec de Roger Malina)