Converses a Barcelona: El(s) futur(s) de la ciència

 

El cicle Converses a Barcelona: El(s) futur(s) de la ciència, dins el marc Barcelona Ciència 2007, té com a objectiu transitar per la frontera del pensament i la recerca científics amb un esperit prospectiu, tot fixant la mirada en els tres eixos que vertebren el programa general: món, ésser humà i tecnologia. L’objectiu és despertar curiositat i transmetre emoció al voltant de la tasca científica, i també bastir ponts entre els sabers especialitzats i les preguntes sobre el present i el futur que es fan els ciutadans i ciutadanes inquiets.

El conjunt de les converses té una coherència argumental: cada participant explica la pròpia recerca des del punt de vista evolutiu; recorda i respon les preguntes recurrents que els acostumen a fer amics, familiars i alumnes, i argumenta a quines línies de recerca del seu camp dedicaria els recursos públics per fer recerca, tenint en compte que la decisió configura el futur de la societat en què vivim.

Després de la primera part del cicle, que va tenir lloc a la primavera, aquesta tardor Converses a Barcelona compta amb la presència de destacats científics: Raúl Motta, filòsof i deixeble d’Edgar Morin; Faraneh Vargha-Khadem, metgessa; Samir Zeki, neurobiòleg, i Roger Malina, astrofísic i editor.