EN RESiDÈNCiA posa en contacte l’art contemporani amb els estudiants
de secundària generant noves formes i contextos de creació.
Les presentacions EN RESiDÈNCiA són públiques i obertes a tothom
interessat en conèixer els processos realitzats des de setembre de 2015.

   
   
   
   
   
   
 
         
  CREADORS EN RESiDÈNCiA   BLOG  
  www.enresidencia.org   http://blocsenresidencia.bcn.cat/20152016  
  Copyright © 2016 CREADORS EN RESiDÈNCiA. Tots els drets reservats.