Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

La Laia ens convida a la festa!

ALMERIA TEATRE

Rocky and the Girls

Fitxa Artística:
Concepte i direcció: Núria Núñez
Intèrprets i procés creatiu: Alebrto Ayala, Maria Casares, Laura M La Manna, Danna Palatova, Begoña Ruiz i Rocky
Ajudant de direcció: Marta Filella
Escenografia: Gerard Orobitg
Vestuari: Adriana Parra
Il·luminació: Carme Padró


Preu: 15 €

Tipus de dansa: Contemporània


Estem davant d’una peça de dansa realment original en què es fusiona i es qüestiona la dualitat de gos/persona, o el que és el mateix, el nostre potencial animal VS el potencial humà. Ens submergim en la quotidianitat d’ambdues espècies (gos/persona) obtenint una fusió pràcticament inseparable. I davant d’això, la qüestió dels rols sorgeix, no únicament el rol social sinó qualsevol altre que pugui encaixar.

Estamos ante una pieza de danza realmente original en la que se fusiona y se cuestiona la dualidad perro/persona, o lo que sería lo mismo, nuestro potencial animal VS el potencial humano. Nos sumergimos en la cotidianeidad de ambas especies (perro/persona) obteniendo una fusión prácticamente inseparable. Y ante esto, la cuestión de los roles emerge, no únicamente el rol social sino cualquiera que pueda encajar.

This is a show of dance genuinely original, in which the duality of dog/person is fusioned and questioned, i.e., our potential as animals VS human potential. We dive into the daily lives of both species (dog/person) achieving a fusion almost inseparable. And before that, the question of roles arises, not only the role of social but any whoever considers suitable for it.

C’est pièce-ci est un spectacle de danse authentique et original où la dualité du chien/personne est fusionnée et questionnée, c’est-à-dire, le potentiel animal VS celui humain. On se plonge dans la quotidienneté des deux espèces (chien/personne) et obtiennent une fusion presque inséparable. Et face à cela, la question des rôles émerge, non seulement celui social mais celui qu’on considère adéquat.

del 30 d’agost al 2 de setembre


Almeria Teatre