Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

La Laia ens convida a la festa!

Dansalona 2012, la consolidació de l’esdeveniment de dansa de referència a Barcelona

 

AGOST / SETEMBRE

Dansalona arriba aquest any a la seva tercera edició amb més força que mai. Un esdeveniment cultural amb Barcelona i la dansa com a denominadors comuns, que respon a la voluntat de compartir experiències i emocions amb un llenguatge universal i plural com és la dansa. Dansalona ofereix una programació de qualitat, dinàmica, vibrant i dissenyada per a arribar a tothom, una proposta de caràcter festiu que us convida a interactuar en els diversos espais, amb una selecció de diferents disciplines de dansa, com ara la dansa contemporània, el flamenc, els balls del món i els espectacles adreçats al públic familiar, entre molts d’altres. Un projecte que combina la singularitat, la diferencia i la qualitat en una programació artística que pretén fer de Barcelona un punt de referència cultural als mesos d’estiu.


AGOSTO / SEPTIEMBRE

Dansalona llega este año a su tercera edición con más fuerza que nunca. Un acontecimiento cultural con Barcelona y la danza como denominadores comunes, que responde a la voluntad de compartir experiencias y emociones con un lenguaje universal y plural como es la danza. Dansalona oofrece una programación de calidad, dinámica, vibrante y plural y diseñada para llegar a todo el mundo, una propuesta de carácter festivo que os invita a interactuar en los diversos espacios, con una selección de diferentes disciplinas de danza, como por ejemplo, la danza contemporánea, el flamenco, los bailes del mundo y los espectáculos dirigidos al público familiar, entre muchos otros. Un proyecto que combina singularidad, diferencia y calidad en una programación artística que pretende hacer de Barcelona un punto de referencia en los meses de verano.


AUGUST / SEPTEMBER

Dansalona in this third edition, comes stronger than ever. It is a whole cultural event with Barcelona and the dance as a common denominator; it is the result of our will to share the experiences and emotions with a universal and plural language as the dance. Dansalona offers a program based on quality, dynamism, vibration and plurality designed to reach everyone, a happy move which invites you to interact in different venues, with a selection of different dances, such as, contemporary dance, flamenco, dance from the world and shows aimed to the families, among others. A brand new project which combines singularity, difference and quality in an artistic program which aims to make of Barcelona a cultural point during the summer.


AOÛT / SEPTEMBRE

Dansalona dans cette troisième édition, arrive plus forte que jamais. C’est un événement cultural avec la danse comme dénominateur commun, qui dérive de notre désir de partager des expériences et des émotions avec un langage universel et plural comme la danse. Dansalona offre un program basé à la qualité, le dynamisme, la vibration et la pluralité et dessinée à étendre tout le monde; c’est une propose heureuse qui vous invite à interagir dans des espaces différents, avec une sélection de danses diversifiées, telles comme, la danse contemporaine, le flamenco, la danse du monde et des shows consacrés aux familles, entre autres. Un nouveau projet qui combine la singularité, la différence et la qualité dans un program artistique qui veule faire de Barcelone un point cultural pendant les étés.