NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
Representants de l'Àrea Metropolitana de San Salvador realitzen una estada d'intercanvi a Barcelona

Els propers dies 7 a 11 de juny, representants de diverses institucions locals, públiques i privades, vinculades al desenvolupament econòmic de l’Àrea Metropolitana de San Salvador realitzaran una estada d’intercanvi a Barcelona. L’activitat es contempla dins del projecte de suport a la Xarxa Metropolitana de Desenvolupament Econòmic Local que lidera l’Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de San Salvador (El Salvador), i en el que participa el consorci conformat per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona..

La prioritat d’aquest projecte, concebut en el marc de l’estratègia de cooperació descentralitzada de la Diputació de Barcelona, és l’enfortiment de les institucions que promouen el desenvolupament econòmic local a l’Àrea Metropolitana de San Salvador a partir de l’assistència tècnica i l’intercanvi d’experiències per a la millora de les condicions i capacitats de gestió pública local.

És en aquesta línia de treball que s’emmarca aquesta iniciativa, que vol promoure el coneixement i la reflexió conjunta sobre experiències de desenvolupament econòmic local i el rol que juguen els diferents actors del territori (administracions públiques, empreses, societat civil). Durant les jornades de treball es pretén fer un recorregut per les tres institucions catalanes sòcies del projecte, aprofitant el seu expertise en diferents àmbits com ara la promoció de l’activitat empresarial, la funció de les Agències de Desenvolupament Econòmic Local, els Plans estratègics de ciutat i les xarxes de promoció econòmica; en aquest context també es preveu una trobada amb la Cambra de Comerç de Barcelona.