NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
L'Ajuntament Barcelona acull el grup de treball sobre enfortiment institucional de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

Els dies 28 i 29 de juny Barcelona ha estat la seu del grup de treball d’Enfortiment Institucional (CIB) de l’organització Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

La reunió, organitzada conjuntament pel Secretariat del CGLU, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament ha tingut lloc a les instal·lacions del CIDOB i ha aplegat una quarantena de participants de les diferents associacions i federacions municipals mundials que en formen part.

Al llarg de dos dies, els membres del CIB han intercanviat informació i experiències entorn els diferents models de cooperació internacional descentralitzada, la coordinació d’accions, la millora de la programació conjunta, l’impacte de l’ajuda i els diversos mètodes i metodologies emprats en la cooperació amb els països del Sud per tal d’aprofundir en l’enfortiment de la governança local.

Els treballs del CIB se centren prioritàriament en el reforçament de les administracions locals dels països en desenvolupament per tal que aquestes siguin més eficaces i eficients així com en la millora de les polítiques públiques que es duen a terme des dels municipis.

La reunió també ha abordat els diferents aspectes que es pensen tractar en la Cimera Mundial de Líders Locals i Regionals que tindrà lloc a Mèxic el proper mes de novembre.