NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
L’ACUP, la Fundació “la Caixa” i l’Ajuntament de Barcelona presenten un nou programa per enfortir les administracions públiques locals i les universitats a Haití
  • L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; el director de l’Obra Social de “la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el rector de la UB i president de l’ACUP, Dr. Dídac Ramírez, han signat avui un conveni de col·laboració per a posar en marxa un programa de formació per reforçar les administracions públiques locals i les institucions d’educació superior haitianes.
  • El Programa de Cooperació Internacional de la Fundació “la Caixa” destina 225.485 euros al projecte. La inversió forma part de la partida que l’entitat destina a projectes de cooperació al país llatinoamericà, que justament es poden conèixer a l’exposició Haití, 34 segons després que s’exposa aquests dies a CaixaForum Barcelona.

Barcelona, 27 d’abril de 2011.- El “Programa d’enfortiment de les administracions públiques locals i les universitats a Haití (2011–2012)” té com a destinatàries aquestes institucions públiques amb l’objectiu de dotar-les de capacitats perquè contribueixin al desenvolupament local i donin resposta a les necessitats actuals i al desenvolupament a mig i llarg termini d’Haití. Aquesta actuació es desenvoluparà de forma conjunta entre les vuit universitats públiques que formen l’ACUP, amb l’impuls de la Fundació “la Caixa” i en coordinació amb institucions nacionals i internacionals com l’Ajuntament de Barcelona, la Universitat de Harvard, la Universitat de Massachusetts i Cooperació Canadenca.
La iniciativa té com a objectiu principal reforçar el poder local a Haití a través de la dotació de capacitats als governs locals i el foment d’universitats tant de la capital com d’altres poblacions del país. En aquest sentit, contribuirà a impulsar, a través de l’enfortiment de les institucions públiques, capacitats de gestió i de creació de capital humà arreu del país. Per tal d’aconseguir-ho, la formació, que tindrà una duració total de cinc anys, combina quatre eixos de treball, fortament interrelacionats entre si, que contribuiran a donar resposta a les necessitats de desenvolupament més urgents d’Haití i, alhora, a posar les bases pel desenvolupament a mig i llarg termini del país:

  • En primer lloc, es treballarà per reforçar les administracions locals del país, a través de la formació i capacitació de càrrecs electes i tècnics locals de la regió sud-est i de la regió de Les Palmes.
  • En segon lloc, s’actuarà per tal d’enfortir les institucions d’educació superior haitianes, actors cabdals per al desenvolupament general del país i especialment pel seu desenvolupament en l’àmbit local i regional. Es milloraran les capacitats institucionals de les universitats haitianes i de les institucions públiques responsables de la política d’educació superior en l’àmbit de la gestió universitària, contribuint alhora a la descentralització de l’educació superior amb el recolzament de la creació d’un nou Campus del Sud-est. Igualment, s’augmentaran les capacitats d’aquestes institucions per contribuir de forma més efectiva i eficaç a la formació en les administracions públiques haitianes, especialment les administracions locals.
  • En tercer lloc, es promourà la formació de formadors. Aquest eix de treball contribuirà a millorar la formació de mestres i pedagogs a Haití, així com a formar els formadors que es faran càrrec de la capacitació dels tècnics de les administracions locals.
  • En quart lloc, i com a eix amb un component de transversalitat de tot el Programa, es fomentarà la implantació de la metodologia de la formació online a Haití amb l’objectiu final de contribuir a desenvolupar la Universitat Oberta d’Haití.

El programa és el resultat d’un treball previ d’identificació de necessitats i de diagnosi de la situació actual a Haití, portat a terme per part de l’ACUP i la Fundació “la Caixa”. A través de diverses estades al territori i reunions amb les universitats, les administracions locals i els ministeris corresponents haitians, es van elaborar informes sobre la situació actual del sistema universitari i les administracions públiques haitianes.
El Programa de Cooperació Internacional de la Fundació “la Caixa” destinarà 225.485 euros al projecte durant 2011 i 2012, una partida que forma part dels 800.000 euros que l’entitat va aportar al compte a favor dels damnificats pel terratrèmol d'Haití. El compte també va recaptar donacions ciutadanes per valor de més de 3 milions d'euros que ja es tradueixen en diversos projectes de rehabilitació al país i que es detallen a l’exposició Haití, 34 segons després que s’exposa aquests dies a CaixaForum Barcelona.

 

Les universitats que integren l’ACUP tenen, a més de la voluntat explícita en aquest cas d’ajudar a Haití, un ferm compromís pel desenvolupament i en aquesta línia han endegat el Pla de Cooperació Universitària pel Desenvolupament 2010-2015.
Per a més informació:
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa”
Marina Teixidó: 93 404 40 92 / 608 09 90 23 / mteixido@fundacionlacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
Sala de premsa multimèdia
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial

Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
Josep M. Vilalta / Nadja Gmelch, 935 817 151, nadja@acup.cat
Gabinet de premsa Universitat de Barcelona
M. Helena Gaya / Núria Quintana, 93 403 55 44 / premsa@ub.edu