NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
Barcelona col·labora en una guia d'ajut al retorn de ciutadans senegalesos

El document, elaborat per la Organització Internacional del Treball de les Nacions Unides, exposa solucions a les dificultats que poden trobar-se els migrants senegalesos que volen tornar al seu país

L’Ajuntament de Barcelona ha col·laborat en l’elaboració i difusió d’una nova guia destinada a persones immigrades de Senegal que tenen la voluntat de retornar al seu país un cop finalitzat el seu projecte migratori a Europa. La guia, publicada per l’Organització Internacional del Treball de les Nacions Unides, aborda la problemàtica que poden trobar-se aquests ciutadans en retornar al seu país després de molts anys d’estada a Europa.

El document, titulat “Guía per a la reintegració dels treballadors migrants senegalesos a Espanya”, ha estat finançat pel Ministeri de Treball i Immigració i les organitzacions ACISI-CEPAIM, la coordinadora d’associacions senegaleses de Catalunya, i els sindicats UGT i CCOO. L’Ajuntament ha participat en la difusió, en el contacte i formació dels informadors dels sindicats senegalesos.

D’aquesta manera, el consistori es compromet amb la promoció de fluxos migratoris regulars i aborda una necessitat real detectada entre un col·lectiu migratori, el senegalès, que ha vist reduir-se la seva arribada els últims dos anys. La situació ha canviat fins al punt que s’ha detectat, inclòs, un cert flux invers de tornada.

La guia s’ha plantejat com un document que, sense ser exhaustiu, ajudi a la construcció d’una trajectòria personal del ciutadà senegalès que ha finalitzat la seva estada a Europa amb consells útils perquè sigui ell mateix qui s’obri el seu propi camí de reintegració en funció de les seves necessitats.

El document està destinat tant als senegalesos residents a l’Estat espanyol que volen tornar a casa seva com també als que ja ho han fet i que volen saber més sobre les seves noves possibilitats. Així, el document inclou informació útil per a la preparació del retorn i sobre la reintegració econòmica i social del ciutadà senegalès al seu país.

La guia respon a diversos temes de l’àmbit personal o jurídic que poden interessar a la persona que ha de retornar al seu país, com: “com em preparo per tornar a Senegal?”, “com em podré guanyar la vida?” , “si torno a Senegal, perdré el meu dret a tornar a Espanya”? o “he de parlar del meu retorn i del meu projecte a la meva família del Senegal?”.