NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
Aprovada declaració institucional sobre Haití

EN EL CONSELL DEL PLENARI DEL PASSAT DIA 5 DE FEBRER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA HA APROVAT LA SEGÜENT DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

El passat 12 de gener un terratrèmol va sacsejar Haití amb una força de 7’5 a l’escala de Richter i amb l’epicentre molt aprop de la seva capital Port au Prince.

Carles Martí i Jufresa, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal del PSC, Joaquim Forn i Chiariello, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, Àngels Esteller i Ruedas, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal del PP, Joaquim Mestre i Garrido, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal d'IC-V, i Ester Capella i Farré, en la seva qualitat de Portaveu del Grup Municipal d'ERC i, actuant en el seu nom i presentació manifesten:

 1. Atès que l’any 2009 Haití ocupava el lloc 149 en l'Índex de Desenvolupament Humà elaborat per Nacions Unides, en els darrers llocs del grup de països amb índex de desenvolupament més baix,
 2. Atès que tota la comunitat internacional, va respondre des del primer moment amb mostres de solidaritat amb aportacions econòmiques i personals, especialment a través de les Organitzacions no governamentals que ja fa anys que treballen sobre el terreny,
 3. Atès que l’Ajuntament de la ciutat, coordinat en tot moment amb l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) i amb el Comitè Català d’Emergències de la Generalitat de Catalunya, va participar activament en l’ajut humanitari a través dels mecanismes d’emergència que preveu el Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau.

Avui, quan Haití rep continues mostres de solidaritat, passat els primers moments de l’emergència i entenen la necessitat d’un Pla de Reconstrucció a mig i llarg termini, el Plenari del Consell Municipal, en base amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Barcelona, volem fer la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

El Consell Municipal acorda:

 1. Expressar la més sincera solidaritat i compromís amb el poble haitià desprès de patir un dels terratrèmols més devastadors de tota la seva història.
 2. Valorar positivament les accions que s’han dut a terme com ajuda d’emergència per atenuar les conseqüències del desastre. Donar suport a totes les gestions endegades o coordinades per l’Agencia Española de Cooperación Internacional i per el Comitè Català d’Emergències de la Generalitat de Catalunya. Recolzar al govern de la Generalitat i a tots els agents de la cooperació al desenvolupament a continuar, durant el temps necessari, els mecanismes disponibles d'ajuda humanitària de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
 3. Mostrar la satisfacció per la resposta de la ciutadania, que en moments difícils, s’ha abocat en aportacions anònimes per col·laborar en les tasques de les ONGs que treballen sobre el terreny.
 4. Continuar la tasca d’ajuda de emergència i sobretot de reconstrucció d’acord amb les previsions del Pla Director de Cooperació Internacional, Solidaritat i Pau 2009 – 2012 per col·laborar en la superació d’aquesta catàstrofe. Actuar coordinadament amb tots aquells organismes governamentals i no governamentals competents que treballin amb eficàcia a la zona, especialment l’ ONU i la UE.
 5. Intensificar les accions solidàries per tal que la ciutadania i els agents econòmics i socials de la ciutat col·laborin en el suport a la població haitiana davant les necessitats sobrevingudes pel terratrèmol del passat 12 de gener.
 6. Implicar la ciutat de Barcelona en la crida que la CGLU fa per crear les condicions més favorables per l’elaboració d’un pla de reconstrucció econòmica i social de les ciutats haitianes, vetllant per a que el pla respecti la sobirania del país, la realitat cultural pròpia, els principis de bona governança i el desenvolupament sostenible.
 7. Refermar el compromís vers la tasca transformadora que tantes associacions, voluntaris, ONG’s, cooperants i administracions públiques duen a terme amb la col·laboració de contraparts locals per tal d’erradicar les conseqüències i les causes de la pobresa, que en aquest cas han agreujat els efectes de la catàstrofe natural.
 8. Instar al govern de l’Estat a considerar la condonació del deute extern d’aquest país caribeny amb l’Estat Espanyol, tal i com nombroses organitzacions socials i no governamentals han demanat.