Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Contacte

Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Pg. Sant Joan, 75 plta.2ª
08009 Barcelona

Telèfons:
   + 34 93 256 46 07
   + 34 93 256 46 16
   + 34 93 256 46 14

Fax. + 34 93 256 46 21

email: consellcooperacio@bcn.cat

Consell Municipal de cooperació internacional per al desenvolupament

Reglament de Funcionament Intern del Consell

 

Informes, declaracions i dictàmens

 

Actes de les reunions del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

 

Planificació

 

Balanç d’activitats de la Direcció del Programa de Solidaritat i Cooperació Internacional

 

Memòries del Consell Municipal de Cooperació Internacional al Desenvolupament