NOTÍCIES

ÍNDEX DE NOTÍCIES
II Jornades del Moviment de la Pau a Catalunya

Les II Jornades del Moviment de la pau a Catalunya, se celebraran el proper divendres 18 i dissabte 19 de novembre organitzades per la Federació Catalana d'ONG per la Pau i l'Institut Català Internacional per la Pau a l' Ateneu Barcelonès.

Les jornades seran un moment per compartir experiències i treballs entre totes les entitats que formen part de la Federació i la ciutadania, per reflexionar i debatre sobre la feina feta, la identificació de les noves realitats, els reptes de futur, la construcció de sinèrgies entre les diferents entitats i la possible adequació a nous enfocaments o estratègies per incrementar la incidència transformadora en el camp social i polític, per contribuir a un món més just i pacífic.

Les entitats participants i els assistents, durant el matí de dissabte reflexionaran i decidiran els continguts, els guions de treball i el tarannà dels diversos eixos/temàtiques sobre els quals es centra les jornades, i que són:

  • Els reptes de la Federació i el Moviment per la Pau a Catalunya.
  • L'educació en el lleure i els joves.
  • La comunicació per la pau.
Transversalment les jornades han d'ajudar per trobar una estratègia com a Federació i com a sector del moviment per la pau davant la nova conjuntura polític- social que vivim.