www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Catàleg de Serveis

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix els seus serveis mitjançant la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona, d’acord al Conveni de col·laboració amb la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA, per a la gestió de la Xarxa.

Les Oficines de l’Habitatge concentren el major nombre possible dels serveis que sol·licita la ciutadania, en matèria d’habitatge, i faciliten tot tipus d’informació i ajuda, ajustant-se a les demandes propiciades per la situació socioeconòmica actual.

Podeu trobar el catàleg de serveis en aquest enllaç