www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Govern i Organització

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, creat a l'empara de l'article 61.7 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

La seva finalitat és el desenvolupament en l'àmbit municipal de Barcelona, de les funcions, activitats i serveis en matèria d'habitatge assequible que li atorga en exclusiva l'article 85 de la Carta municipal de Barcelona. Té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, a més de plena capacitat d'actuació per tal d'aconseguir els seus objectius.

El Consorci no disposa de personal propi i per tant no té estructura executiva, només Òrgans de Govern i de Gestió.

Òrgans de govern i gestió

Junta General del Consorci d’Habitatge de Barcelona

Per part de la Generalitat

President: Sr. Jordi Puigneró i Ferrer Conseller del Departament de Polítiques Digitals i Territori.

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Vicepresidenta: Sra. Lucía Martín González, regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.

Membres

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Sra. Laia Bonet Rull, tercera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.

Sra. Laia Claverol Torres, Gerència d’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado, gerent d’Habitatge.

Sr. Gerard Capó Fuentes, gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Per part de la Generalitat de Catalunya

Sr. Carles Sala i Roca, titular de la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social del Departament de Drets Socials.
Suplent: Sr. Josep Casas i Miralles, titular de la Subdirecció General d'Habitatge del Departament de Drets Socials.

Sr. Jaume Fornt i Paradell, titular de la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Suplent: Sra. Alicia Rius i Porta, titular de la Direcció dels Serveis Jurídics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sr. Albert Toledo i Pascual, titular de la Direcció de Promoció de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Suplent: Sra. Eva Gundín i Vázquez, responsable de suport en matèria d'urbanisme de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sra. Mercè Conesa i Pagès, titular de la Direcció de l'Institut Català del Sòl.
Suplent: Gonzal Marqués Sagnier, titular de la Direcció d'Operacions d'Habitatge i Inversions Gestionades de l'Institut Català del Sòl.

Sr. Jordi Sanuy i Aguilar, titular de la Direcció de Qualitat de l'Edificació i Rehabilitació de l'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Suplent: Sra. Mercè Codina i Bigas, titular del Servei de Rehabilitació d'Habitatges de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Sra. Silvia Grau i Fontanals, titular de la Direcció Operativa d'Actuacions d'Urgència en Matèria d'Habitatge de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Suplent: Sr. Antoni Algaba Calvo, titular de l'Àrea d'Assessorament del Deute Hipotecari de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Secretària: Sra. Alicia Rius Porta.

Comissió permanent

Per part de l’Ajuntament de Barcelona

Sra. Lucía Martín González, regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Suplent: Sra. Vanesa Valiño Esparducer, cap de Gabinet de la Regidoria d’Habitatge.

Sr. Francisco Javier Burón Cuadrado, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. Suplent: Sra. Alicia Rius i Porta, directora dels Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Per part de la Generalitat de Catalunya

Sr. Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Suplent: Sra. Alicia Rius i Porta, directora dels Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Director adjunt de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Suplent: Sra. Sílvia Grau Fontanals, directora operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria d’Habitatge.

Sra. Mercè Conesa i Pagès, directora de l’Institut Català del Sòl. Suplent: Sr. Gonçal Marquès Sagnier, director d’Operacions de l’Institut Català del Sòl.

Sr. Jordi Sanuy Aguilar, director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. Suplent: Sra. Mercè Codina Bigas, cap del Servei de Rehabilitació d’Habitatges.

Secretària: Sra. Alicia Rius Porta.

Representants i suplents: Decret d’alcaldia 26.8.2015

Actualització: Decret d’alcaldia 5.12.2016

Actualització: Resolució d’alcaldia 16.11.2018

ACORD GOV/86/2022 26.04.2022