www.gencat.cat www.bcn.cat

Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona y Ayudas al Alquiler

Contractació

El Consorci no disposa de recursos humans propis, encarrega les tasques de contractació a la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, SA (BAGURSA), la què compta amb el seu portal de contractació.