www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Terminis de presentació de les sol·licituds

  • De l’1 d'abril al 29 de maig de 2017, ambdós inclosos per a les persones beneficiàries de la prestació econòmica d’urgència especial per al pagament del lloguer adreçada a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària així com per a les persones beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer
  • De l’1 d’abril al 31 d’octubre de 2017, ambdós inclosos per a les persones amb contractes de lloguer obtinguts a partir de l'1 de novembre de 2016 a través de les borses de mediació per al lloguer social o gestionats per entitats sense ànim de lucre.