www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajut municipal per al pagament del lloguer

Aquesta convocatòria té com a objectiu la concessió de prestacions econòmiques per als casos derivats de la mediació a la ciutat de Barcelona. Possibilitant la permanència a l’habitatge i prevenint d’aquesta manera, l’exclusió social.

En aquests enllaços trobareu les Bases reguladores, text refós, i el document de la nova convocatòria específica que regula aquest nou ajut.