www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats de l’ajut

Consulteu les incompatibilitats dels ajuts, segons el tipus de prestació sol·licitada:

  • Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer, en aquest enllaç, a l’apartat ‘altres informacions’.
  • Ajut per al pagament de quotes d'amortització hipotecària, en aquest enllaç, a l’apartat ‘altres informacions’.
  • Ajut per pèrdua de l'habitatge per desnonament o execució hipotecària, en aquest enllaç, a l’apartat ‘altres informacions’.