www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible per a tots els sol·licitants amb:

  • Les prestacions econòmiques d'urgència especial per al pagament del lloguer per als mateixos mesos.
  • El manteniment del dret a la percepció de la Renda Bàsica d'Emancipació per les mateixes mensualitats de l'any.
  • Altres ajuts o prestacions provinents d'altres administracions públiques que tinguin la mateixa finalitat.