www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajut municipal 2017: renovació beneficiaris

Aquesta pàgina conté la informació relativa a la renovació dels ajuts per al pagament del lloguer per a les persones beneficiàries de la convocatòria del 2016.