www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Poden rebre aquest ajut les persones beneficiàries de:

  • Les prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l'any 2016.
  • Les prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l'any 2016.
  • Les prestacions econòmiques derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona de la convocatòria de 2016, als quals els finalitzi el període reconegut abans del darrer trimestre de 2017 i alhora tinguin una resolució favorable de l'expedient de mediació de l'any 2017.

La quantia mensual de la prestació es calcula d'acord al punt 8 de la convocatòria. L'import mínim de aquest ajut és de 20 euros mensuals i el màxim de 300 euros mensuals, tot i que aquesta quantia podrà ser augmentada en determinats casos.