www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Ajut a persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

Import

  • L'import de la prestació s'estableix en el 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit màxim de 2.400 euros per habitatge. Aquesta prestació només pot ser atorgada una vegada i per un període màxim de 12 mesos.
  • La prestació es reconeix a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud. En els casos en què s'ha dictat una resolució favorable, condicionada a l'aportació del contracte de lloguer, es reconeix el dret a partir del mes en què s'hagi aportat el contracte.
  • L'import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d'accés a l'habitatge en règim de lloguer s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 600 euros, i només es pot atorgar una vegada. No poden haver transcorregut més de 3 mesos entre la data de la signatura del contracte d'arrendament i la presentació de la sol·licitud.

Requisits i documentació a presentar

Consulteu els requisits, la documentació a presentar i més informació, mitjançant aquest enllaç. Cal tenir en compte que la ciutat de Barcelona es troba ubicada a la Zona A.