Simbol

Logoññ


Logo Aj. Barcelona
 

La convocatòria del I Congrés de les Dones de Barcelona (Palau de Congressos, 15 i 16 de gener de 1999) realitzada pel Consell de les Dones de Barcelona a totes les ciutadanes, ha representat dur a terme un procés participatiu per tal de redefinir un model de ciutat que respongués als desitjos i necessitats de les barcelonines, amb tota la seva diversitat. I això s'havia de fer, i de fet, així ha estat, recollint l'opinió de les dones de la ciutat, que són, en definitiva i com diu la ponència "Les dones, els espais i els temps a Barcelona", les gestores de la vida quotidiana de la població, que viuen i utilitzen la ciutat de manera diferent a com ho fan els homes.

El mes de febrer del 1998, es va iniciar el procés de presentació i discussió dels guions elaborats per cadascuna de les entitats responsables de les ponències, per així recollir les diferents aportacions que han configurat el text de les ponències del Congrés. Aquest procés va finalitzar el dia 30 de juny.

La discussió del model de ciutat s'ha fet al voltant de quatre temes (l'espai i els temps, la participació de les dones, els serveis i l'espai mediàtic) que també han tingut en compte la diversitat de les dones de Barcelona i la sostenibilitat com a aspectes que incideixen transversalment en els diferents eixos de treball.

En relació amb la diversitat, els dies 26 i 27 de juny van tenir lloc al Centre Cívic Pati Llimona les jornades "La ciutat que les dones volem: la veu de les immigrades", les quals representaven la culminació del procés de discussió sobre el tema de les immigrants de Barcelona, procés liderat per la Comissió de Dones de la Federació de Col.lectius d'Immigrants de Catalunya (FCIC). En aquesta trobada es va reflexionar sobre les dificultats de caràcter legal que condueixen a la situació de discriminació, i es va destacar que la convivència situa com a significativa la diferència d'origen. Les conclusions a què es va arribar han estat recollides per cadascuna de les ponències del Congrés.

Les ponències va ser aprovades pel Plenari del Consell de les Dones de Barcelona el dia 11 de novembre de 1998. Fins el dia 11 de desembre encara es poden fer aportacions i esmenes per part de les entitats i persones interessades.

Els dies 15 i 16 de gener de 1999 han de representar la culminació de tot el procés. Al Palau de Congressos discutirem les conclusions i les propostes de futur de cada ponència. A més, al voltant d'aquests dies hi hauran als districtes de Barcelona i a altres àmbits ciutadans exposicions, tallers, xerrades, etc. que mostraran la riquesa i diversitat de les iniciatives de les barcelonines. L'experiència i el saber acumulat per dones que coneixem la ciutat a fons farà que les aportacions dels dies del Congrés ens portin a convertir Barcelona en la ciutat que les dones volem, com diu l'eslògan del Congrés. Us recordem que la inscripció al Congrés finalitza el 31 de desembre.

 

| Home page ­ Presentació|
| Bústia| Actualitat i comentaris | Activitats paral.leles| Programa | Butlleta d'inscripció | Ponències |


Tornar a la web de l'Ajuntament de Barcelona |


© Ajuntament de Barcelona
Pàgina creada el 26-06-1998. Última actualització el 22-07-1999
Optimitzat per a Netscape 3.01, 800 x 600 píxels, 256 o més colors.
Disseny de la web: Georgina Miret, Xavier Alamany (Propaganda Disseny gràfic)
Disseny del logotip del Congrés: Anna Torres