Inici > Governs en el camí a Copenhaguen > Polítiques europees en la lluita contra el canvi climàtic

Imprimeix la pàgina:

Polítiques europees en la lluita contra el canvi climàtic

La Unió Europea ha portat a terme diverses iniciatives relatives al canvi climàtic des de l’any 1991, quan va publicar la primera Estratègia comunitària per limitar les emissions de CO2.

El 29 d'abril de 1998, la Comunitat Europea va signar el Protocol de Kyoto a Nova York, i, posteriorment, el 31 de maig de 2002, tots els estats membres de la Unió Europea van ratificar el Protocol de Kyoto i es van comprometre a rebaixar un 8% el nivell d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre els anys 2008 i 2012, segons els gasos emesos l’any base (1990).

Com a conseqüència dels compromisos derivats del Protocol de Kyoto, la Unió Europea va haver de prendre accions més contundents per tal d’assegurar el compliment de les reduccions d’emissions en el període 2008-2012. Aquestes accions es basen, principalment, en el Programa europeu de canvi climàtic i en el règim de comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle dins de la UE, que és un dels pilars de l’Estratègia comunitària sobre el canvi climàtic.

La UE ha adoptat el desembre del 2008 una política integrada de canvi climàtic i energia que inclou uns ambiciosos objectius per al 2020. La seva intenció és portar Europa a un futur sostenible, amb una economia baixa en carboni i amb un consum més racional. Per aconseguir-ho proposa:

  • Reduir un 20% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (30% si s’assoleix un acord internacional)
  • Reduir un 20% el consum d’energia millorant el rendiment energètic
  • Aconseguir atendre el 20% de les nostres necessitats energètiques amb energies renovables.

Enllaços externs relacionats