Barcelona, ciutat de ciència
Un programa per al progrés de la ciutat

Al desembre del 1906 es va concedir el premi Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal pels seus estudis sobre el teixit neuronal. Va ser a Barcelona, en la càtedra d’Histologia, on va començar els estudis que li donarien fama mundial. Això va ser fruit del seu talent i intuïció, però també de l’ambient científic que es vivia a la ciutat. Un any més tard es creava l’Institut d’Estudis Catalans, la nostra acadèmia d’acadèmies, i també la institució que va donar pas al Consell Superior d’Investigacions Científiques.

Ha passat un segle sencer i avui la ciència està molt més present en la societat a través de les aplicacions directes del saber i de la tecnologia. De fet, el coneixement és la matèria més preuada en les societats del nostre temps, i no hi ha dubte que la ciència, amb les seves preguntes i les seves respostes, és el motor del coneixement, el que des de sempre ha fet avançar la civilització.

En aquests cent anys, hem fet un salt qualitatiu, que últimament s’ha accelerat: Barcelona és ja, avui, un pol científic d’importància. Hospitals, universitats, empreses i administracions han creat un nucli d’excel·lència, que conviu amb noves infraestructures científiques de primer ordre, com ara el Parc de Recerca Biomèdica o el Centre Nacional de Supercomputació. Això és important perquè el saber crida el saber, i els equips han de poder compartir resultats i inquietuds. Estem fent una ciutat de ciència, de treball científic.

Ens falta encara una passa: que la ciència penetri en la societat i que la societat se sumi activament al debat científic que avui, quan el coneixement voreja límits abans impensables, és més necessari que mai.

El programa Barcelona Ciència 2007, a més de celebrar els centenaris d’institucions i efemèrides cabdals en l’evolució de la nostra ciència, té com a objectiu reforçar la cultura científica i difondre-la entre els ciutadans de totes les edats perquè facin seu aquest patrimoni. És positiu conèixer el treball dels científics i valorar-lo, ja que això contribuirà, sens dubte, a despertar vocacions científiques en els joves estudiants.

La ciència és avui present en qualsevol activitat, des de la petita tecnologia de butxaca a la forma més abstracta de pensament. Es tracta, per tant, d’una bona ocasió per promoure una major reflexió i un debat al voltant de les ciències i el seu impacte en la nostra societat, en la nostra ciutat.

Ministerio
Documento sin título