Barcelona, ciutat de ciència

Oficina tècnica
Barcelona Ciència 2007

Institut de Cultura de Barcelona
Palau de la Virreina 
La Rambla, 99
08002 Barcelona
ciencia2007@bcn.cat

PER A MÉS INFORMACIÓ

010 Barcelona Informació

Horari: De dilluns a dissabte, de 8 a 22 h
(preu de la trucada:
0,55 € + IVA cada tres minuts)

Orella Missatges de text curt
Tel. 93 317 14 16

Oficina d’Informació de la Virreina
Horari: De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h. Diumenges, d'11 a 15 h.
Palau de la Virreina, La Rambla, 99
08002 Barcelona
Tel. 93 316 10 00
infoicub@bcn.cat

Ministerio
Documento sin título