Jornada: Viabilitat i repercussions de l'establiment  d'un salari mínim de ciutat